Úvod   >   Vodáctví   >   Od roku 2011   >   Prielom Hornádu

Prielom Hornádu 2016

          

         

             

Prielom Hornádu 2016

Slováci otevřeli pro vodáky Prielom Hornádu. Když to Zbyněk zjistil, ihned se informoval ohledně podmínek a zajistil splouvání. Vhledem k tomu, že do prvního dne se naše lodě už nevešly, zamluvil splouvání na další den, teda na pondělí 30. května. Každoroční jarní voda se teda konala na Slovensku. Po příjezdu do kempu Podlesok v Hrabušicích jsme neděli věnovali vycházce po Slovenském Ráji. V pondělí jsme se nalodili na nástupním místě u silničního mostu pod Hrabušicema. Místní správce nás vybavil visačkami, opravňující splutí Prielomu a vypluli jsme na trasu. Řeka krásně meandruje loukami až do hrdla Prielomu. Po podplutí lávky přes řeku vplouváme do samotného hrdla a pokračujeme soutěskou dál. Mineme ústí Kláštorské rokle a zastavujeme u Letanovského mlýnu. Zde si dáváme svačinu a samozřejmě pivko. Po občerstvení pokračujeme dál. Proplouváme pod Kartuziánským mostem,  mineme Tomášovský výhled a končíme u Čingova, kde jsme měli na parkovišti auta. Po návratu do kempu se balíme a absolvujeme přesun na Hron. Stěhujeme se do kempu Dronte v obci Německá. V úterý vyvezeme lodě do Brezna. U nádraží se naloďujeme a vyrážíme po proudu zpět do kempu za Gogem. Ve středu jsme spluli z Německé do Iliaše pod Banskou Bystricí. Bohu žel můj háček a spolužák z gymka, Laco Páleník, musel kvůli pracovním povinnostem odjet domů do Lučence, takže ve čtvrtek jsem taky vyrazil na zpáteční cestu do Prahy. Ostatní ještě pokračovali z Iliaše do Zvolena, kde celou vodáckou akci ukončili.

- ivna -

Videozáznam                                                                                                                                           Fotogalerie