Úvod   >   Aktivity   >   Turistika   >   Izrael 2016

Izrael 2016

Izrael 16. - 25. března 2016

                   

               

Ve středu večer jsme se (myšleno účastníci zájezdu) sešli na letišti Václava Havla v Praze. Po odbavení jsme nastoupili do letadla a odletěli do Tel Avivu. Zde na nás ráno čekal autokar, jímž jsme dále cestovali po Izraeli za poznáváním pamětihodností této fascinující země. První zastávkou se stalo archeologické naleziště v blízkosti města Beerševa v Negevu. Tato oblast byla obydlena již 4 000 let př. Kr. Zdejší sídlo bylo mnohokrát zničeno a znovu vystavěno. Další zastávku představovalo starověké nabatejské město Mamshit v Negevské poušti, sloužící jako významná obchodní stanice na kadidlové stezce. Kromě památek z období Nabatejců se dnes na tomto místě nacházejí také pozůstatky kostelů z římského a byzantského období. V tomto městě objevili nálezci poklad (dosud největší, jaký byl v Izraeli nalezen), jenž obsahoval 10 500 stříbrných mincí, 158 liber olověných prutů a části řeckých textů psaných na papyru. Další zastávku jsme udělali v zapomenutém pouštním městě Shivta. Shivta bylo město v Negevské poušti, založené Nabatejci na konci 1. století př. Kr. Zaniklo v 8. Století po Kristu. Po vzniku Státu Izrael zde začal archeologický průzkum, trvající doposud. Cestou do kibucu Maš'abej Sade, kde jsme strávili nocleh, jsme ještě navštívili památník Ben Guriona. V sobotu jsme si nejprve prošli kaňon Ejn Avdat a následně navštívili starobylé zachovalé nabatejské město Avdat. Avdat byl obchodním centrem Nabatejců, ležící na významné obchodní trase mezi Petrou a přístavem Gaza, což byla jedna ze dvou hlavních větví kadidlové stezky. Cestou do kempu Beerot jsme se zastavili v Micpe Ramonu, nacházejícím se na severním hřebenu velkého geologického kráterovitého útvaru, známého jako machteš Ramon. Tento machteš je 40 kilometrů dlouhý, dva až deset kilometrů široký, tvarem připomíná protáhlé srdce. Město leží na jeho okraji. Jihovýchodně od obce se terén prudce propadá o víc než 200 metrů. Po příjezdu do kempu jsme se ubytovali, a jelikož bylo krátce po poledni, rozhodli jsme se ještě navštívit Ein Shaharoni, pozůstatky nabatejského zájezdního hostince poblíž stejnojmenného pramene. V sobotu jsme se přesunuli na jih k Rudému moři, do Eilatu. Cestou jsme navštívili doly krále Šalamouna a chrám bohyně Hathor. Odpoledne jsme využili ke koupání a prohlídce korálového útesu národní přírodní rezervace Coral Reef. V neděli jsme si prohlédli podmořskou observatoř, koupali se v moři a prošli jsme se nočním Eilatem. V pondělí cestou do Jeruzaléma jsme ještě navštívili kibuc Neot Semadar, kde jsme utratili pár peněz za víno z místní produkce, koupali jsme se v Mrtvém moři a večer jsme se zabydleli v hotelu v palestinské části města. Odtud jsme dělali výjezdy na další prohlídky místních pamětihodností. Nakonec v noci ze čtvrtka na pátek jsme odjeli do Tel Avivu na letiště a odletěli zpět do vlasti.

 

Kompletní fotogalerie